Logopedie

Door te spreken en te luisteren begrijpen we elkaar. Om te kunnen spreken moeten we ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten we ook goed kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld na verwijzing door huisarts, specialist, tandarts of een andere verwijzer.

Onderzoek en behandelingen vinden plaats op de praktijkadressen, tenzij de verwijzer aangeeft dat het een bijzondere omstandigheid betreft, dan wordt aan huis behandeld.  

 

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs.