Voorzorgsmaatregelen Corona:

 

In verband met de dreiging van het Coronavirus vindt logopedie plaats via telelogopedie.

 

Via een internetverbinding is er op een vooraf afgesproken datum en tijdstip de mogelijkheid tot contact via beeld en geluid. Op afstand kan de logopedie dan toch plaatsvinden. De verbinding is AVG-proof. 

 

De telelogopedie vindt plaats via tablet, mobiel of computer. Zodra de dreiging van het coronavirus is afgenomen, zal de logopedie terugkeren in de normale, gebruikelijke vorm op de bekende praktijkadressen. 

 

Vanaf 18 mei 2020 is de praktijk weer geopend, wel zijn een aantal noodzakelijke maatregelen mbt. corona genomen. Cliënten krijgen hiervan persoonlijk het protocol in de mail of via de post. Indien wenselijk, kan de behandeling ook nog via telelogopedie plaatsvinden.