Behandelgebieden

Afwijkende mondgewoonten

Bijvoorbeeld nagelbijten, duimzuigen, mondademen, afwijkende slikbeweging.


Dyslexie

Bijvoorbeeld bij lichte spellingsproblemen.


Eten en drinken

Bijvoorbeeld na een trauma, herseninfarct, spierziekte, bijvoorbeeld ziekte van Parkinson


Gehoor

Bijvoorbeeld spraakafzien (liplezen), spraak en taal bij gehoorstoornissen

Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Preverbale logopedie

Bijvoorbeeld bij jonge kinderen die nog niet spreken op de leeftijd waarop je dat wel zou verwachten.

Stem

Bijvoorbeeld: bij stemklachten veroorzaakt door operaties, organische afwijkingen en/of verkeerd stemgebruik, tijdens spreken en/of zingen.

Soms komt er een verkeerd adempatroon voor, al of niet (bv. hyperventilatie) gecombineerd met stemklachten.

Stotteren

Bijvoorbeeld stotteren, hakkelen, herhalen van letters en/of woorden.

Spraak

Bijvoorbeeld bij slissen, vervangen van letters tijdens praten (fonologische of fonetische fouten), hypo- of hypernasaliteit.

Taal

Bijvoorbeeld bij problemen in het formuleren van zinnen, het verwoorden van gedachten waardoor de communicatie verstoord is (broddelen). Soms komt het praten laat op gang of verloopt de ontwikkeling langzamer in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

 

Het kan ook zijn dat de klachten uit meerdere van bovenstaande behandelgebieden

bestaan.