Werkwijze

De praktijk is direct toegankelijk (DTL). Het is dus mogelijk om zonder doorverwijzing een afspraak te maken. Niet iedere zorgverzekeraar heeft DTL in de contracten opgenomen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Indien u een afspraak maakt en uw zorgverzekeraar ondersteunt dit niet, dan dient u de nota zelf te betalen.

 

Het maken van een afspraak kan telefonisch of via e-mail.

Er vindt eerst een intakegesprek plaats, gevolgd door een logopedisch onderzoek en indien nodig wordt de behandeling gestart.

 

Er wordt gewerkt volgens de aangegeven AVG-richtlijnen. De privacy policy is vrij opvraagbaar en aanwezig in de wachtkamer. Bij het starten van de logopedische behandeling wordt u gevraagd een behandelovereenkomst te ondertekenen. 

 

Er is geen wachtlijst.